Missie - Visie - Waarden - Bedrijfsprofiel - Duurzaamheid

Missie

Arcor heeft als doel haar klanten de zorg te ontnemen van tijdrovend, repetitief of onvoorzien werk, zodat zij zich ten volle kunnen concentreren op hun kernactiviteit. Als maatwerkbedrijf bieden wij onze klanten de kans om hun productie geheel of gedeeltelijk aan ons uit te besteden. Op die manier helpen onze klanten mee aan de integratie van personen met een arbeidsbeperking in de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Visie

Veel bedrijven hebben te kampen met tijdrovend en repetitief werk. Andere bedrijven hebben dan weer te maken met onvoorziene toename van werk en enorme seizoenspieken waardoor ze onder grote tijdsdruk komen te staan. Dit levert in veel gevallen stress op voor hun medewerkers, overuren aan 200%, medewerkers die zich ziek melden of het werk neerleggen. Hierdoor kampen ze met hoge overheadkosten, slinkende marges en ontevreden werknemers.

Arcor is voor zijn klanten de ideale partner om deze problemen tijdelijk of permanent op te vangen. Door onze flexibiliteit en inventiviteit, kunnen we onze klanten snel en stipt van dienst zijn: vandaag gevraagd, morgen kant en klaar afgewerkt. Naast de productie doen we eveneens de volledige administratieve en logistieke afhandeling, het transport van en naar uw bedrijf en de verzending. Zo kunnen onze klanten de focus houden op hun kernactiviteit.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons dagelijkse realiteit. Als maatwerkbedrijf schenken wij zeer veel aandacht het welzijn en de opleiding van onze werknemers. We bieden de mogelijkheid aan personen met een arbeidsbeperking om, door middel van nuttig, lonend en individueel passend werk, een beroepsactiviteit uit te oefenen en/of een beroepsopleiding te krijgen. Hierdoor krijgen zij de kans om zich volwaardig te integreren in de maatschappij.

Waarden

Maatschappelijk en duurzaam ondernemen is onze prioriteit. Hierbij worden de economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de hele bedrijfsvoering opgenomen. Daarbij wordt niet enkel voor de doelgroep, maar ook voor klanten en de samenleving in haar geheel, toekomstgericht het leefmilieu gerespecteerd.​

Op personeelsvlak wordt de non-discriminatieclausule gerespecteerd, de betrokkenheid gestimuleerd met als doel de integratie in de samenleving te bevorderen, de veiligheid bewaakt en het algemeen welzijn bevorderd.

De non-discriminatieclausule houdt in dat Arcor elke vorm van discriminatie verbiedt op grond van het zogenaamd ras, de afkomst, de geboorte, de nationale of etnische afstamming, de huidskleur, het fortuin, de leeftijd, het geslacht, de seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de levensbeschouwing, de politieke, filosofische, of geloofsovertuiging, de vroegere, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke eigenschap of handicap, en dit ook zowel ten aanzien van personeel, bezoekers als klanten.

Kwaliteit heeft binnen Arcor voorrang op kwantiteit. Het zoeken naar de perfecte balans tussen sociale en economische doelstelling is een permanent streven. Het creëren van een win-win-situatie voor alle stakeholders een permanent doel.

Profiel

Arcor is dé flexibele partner voor bedrijven in alle takken van de industrie. We bieden onze klanten maatwerk en totaaloplossingen op het vlak van verpakking, textielbewerking, montage, assemblage, verzending, opslag en transport. De diensten van Arcor zijn voor vele klanten een essentieel en permanent deel in hun productieproces.

Duurzaamheid

Arcor rapporteert jaarlijks aan de hand van een duurzaamheidsverslag over de bedrijfsvoering. Het duurzaamheidsverslag omvat uitleg over:

  1. het beleid, de strategie en het organisatieprofiel van de onderneming;
  2. het management, het bestuur en de democratische besluitvorming binnen de onderneming;
  3. de inschakeling, de begeleiding, de begeleide tewerkstelling in de enclavewerking, de opleiding, de duurzame loopbanen en de doorstroom van medewerkers;
  4. de milieu-impact van de bedrijfsvoering;
  5. de maatschappelijke inbedding van de onderneming;
  6. de economische en financiële prestaties.

Hieronder vindt u de duurzaamheidsverslagen vanaf werkingsjaar 2016: