Historiek

Maatwerkbedrijf ARCOR vzw werd opgericht op 8.11.1966 als beschutte werkplaats Vreugdevol vzw (B.S. 22.12.1966).

In zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 mei 2008 werd een naamswijziging doorgevoerd, die het industriële karakter meer tot zijn recht liet komen.  Het ArbeidsReïntegratieCentrum Omgeving Ronse (ARCOR) verving de eerdere benaming "Vreugdevol". Ook de waardering voor de door de medewerkers geleverde arbeid en de betere verwoording voor de missie speelde hierin een rol.

Met zijn jarenlange ervaring is Arcor vzw te Ronse uitgegroeid tot een dynamisch en veelzijdig maatwerkbedrijf. Maatwerkbedrijven zijn organisaties die werk op maat verschaffen aan personen die om één of andere reden (nog) verwijderd zijn van tewerkstelling in een gewoon bedrijf. Ze bieden naast werk op maat, een verantwoorde begeleiding op en naast de werkvloer, sociaal-emotionele en loopbaanondersteuning met als uiteindelijk doel de doorstroming naar het gewone of reguliere arbeidscircuit. De beschutte werkplaats is binnen deze werkvorm inmiddels uitgegroeid tot volwaardig industrieel toeleveringsbedrijf met Personen met een arbeidsbeperking als doelgroepwerknemerspopulatie. Voor de beschrijving van de doelgroep verwijzen we naar het Besluit van de Vl.Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap dat deel uitmaakt van de personeelsstatuten.

Met de invoering van het Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling van 12.07.2013 werden alle beschutte werkplaatsen omgevormd tot maatwerkbedrijven. Zo is ook de beschutte werkplaats te Ronse met zijn meer dan 6.800 m² een gemoderniseerd maatwerkbedrijf geworden dat op een professionele en creatieve manier aan de wensen en eisen van de klanten voldoet. Een professioneel team begeleidt de 120 werknemers in hun dagelijkse werkzaamheden.