Doelgroep

Personen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt

Arcor is een maatwerkbedrijf dat werk en/of opleiding verschaft aan personen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Hierin onderscheiden wij 3 groepen nl.:

  1. Personen met een arbeidshandicap.
  2. Personen met een psychosociale arbeidsbeperking.
  3. Uiterst kwetsbare personen.

Personen met een arbeidshandicap

Bij personen met een arbeidshandicap gaat het om werknemers met een langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.

Personen met een psychosociale arbeidsbeperking

Bij personen met een psychosociale arbeidsbeperking is het uiteraard het samenspel tussen psychosociale factoren dat aan de basis ligt.

Uiterst kwetsbare personen

De uiterst kwetsbare personen zijn personen die voorafgaand aan hun tewerkstelling gedurende minsten 24 maanden geen betaalde beroepsactiviteit hebben verricht om persoonlijke redenen die een deelname aan het arbeidsleven verhinderen.

Arcor zorgt voor opleiding en/of tewerkstelling in een aangepaste omgeving en op maat van de noden, behoeften, de wensen en de mogelijkheden van de werknemer.

Uiteraard is de persoonlijke begeleiding van de doelgroepwerknemers (DGW) erop gericht dat zij groeien in hun mogelijkheden om eventueel te kunnen doorstromen naar het Normaal Economisch Circuit.

Arcor garandeert aan haar werknemers:

  1. Nuttig en lonend werk op maat onder deskundige begeleiding.
  2. Een volwaardig inkomen, arbeidsvreugde, sociaal contact,...
  3. Stagemogelijkheid voor leerlingen BuSo en andere onderwijsinstellingen.
  4. Indien gewenst doorgroeimogelijkheden naar het Normaal Economisch Circuit (NEC).